Teksty po polsku

Z historii życia i działalności J. Greena, rodziny Motherby i I. Kanta w Królewcu w XVIII- XIX wieku

Irina Treń

Historia Brytyjczyków (Anglików i Szkotów) w Prusach Wschodnich w XVIII –XIX wieku nie jest, naszym zdaniem, dokładnie przebadana przez historyków. Pośród osób, które częściowo zajmowały się tym tematem, najbardziej znanym jest niemiecki historyk z Lubeki T.A. Fischer, który zainteresował się pracami historyków angielskich i następnie większą część swego życia  poświęcił badaniom życia Szkotów w Prusach Wschodnich i w Niemczech.  ...