top of page

Съдържание на български

e49178_85789403f30f49e2b9244410b1a4e9fa_mv2.jpeg

300 години от рождението на Имануил Кант: тържества

На 22 април 2024 г. ще отбележим 300 годишнината от рождението на Имануел
Кант . Бихме искали да ви и нформираме за текущото развитие на нашите планове. ...

Milkaus žodynas, Kanto prakalba Milkaus žodyne  (1800)

Kanto prakalba Milkaus žodyne – filosofijos klasiko Imanuelio Kanto (Immanuel Kant, 1724-1804) trumpa, bet didžiulės reikšmės pratarmė Kristijono Milkaus „Lietuvių - vokiečių ir vokiečių - lietuvių kalbų žodynui“ (Littauisch - deutsches und Deutsch - littauisches Wörter - Buch), kurią Kantas pavadino „Draugo prierašas“ ir kurioje pabrėžė lietuvių būdo taurumą ...

e49178_c356a110d24446ec9ed1b1b23c5deed2_mv2.jpeg

Обществото на приятелите на Кант

Герфрид Хорст

"Обществото на приятелите на Кант" произхожда от кръга приятели, които Кант е канил всяка година в дома си за рождения си ден на 22 април. Групата приятели се среща там за последен път на 22 април 1803 година. На 12 февруари 1804 г. Кант умира. Д-р мед. Уилям Модърби, синът на приятеля на Кант Робърт Модърби и самият той приятел на Кант, кани участниците в рождения ден от 1803 година на „възпоменателно тържество“ на 22 април 1805 г. в къщата на Кант, която е била междувременно притежание на кръчмар след смъртта на видния философ; там те искат да почетат паметта му в познатата обстановка. Според доклада на Д-р Кристиан Фридрих Ройш: „Кант и неговите сътрапезници“ (Кьонигсберг 1847) присъстват следните лица: ...

Milkaus žodynas, Kanto prakalba Milkaus žodyne  (1800)

Kanto prakalba Milkaus žodyne – filosofijos klasiko Imanuelio Kanto (Immanuel Kant, 1724-1804) trumpa, bet didžiulės reikšmės pratarmė Kristijono Milkaus „Lietuvių - vokiečių ir vokiečių - lietuvių kalbų žodynui“ (Littauisch - deutsches und Deutsch - littauisches Wörter - Buch), kurią Kantas pavadino „Draugo prierašas“ ir kurioje pabrėžė lietuvių būdo taurumą ...

bottom of page