top of page

Pisma Immanuel Kanta 

„Projekt wieczystego pokoju” -  kiedyś a dziś

 

WYMIANA MŁODZIEŻY

"KANT-WARSZTATY DLA PRZYSZŁOŚCI 2022"
W POLSCE, W ROSJI (W WERSJI CYFROWEJ) I W NIEMCZECH

16. – 25. września 2022 r.

freundeKants2021_style5_edited_edited.jpg

Kant-warsztaty dla przyszłości 2022 skierowane są do młodych ludzi w wieku do 39 lat, którzy pragną dowiedzieć się więcej o życiu i twórczości Immanuela Kanta oraz jego wpływie na region, w którym żył. Historia tego regionu jest bardzo bogata i pełna konfliktów. Dlatego chcemy przyjrzeć się także kulturze pamięci w Polsce, w Rosji i w Niemczech - zwłaszcza w świetle obecnych wydarzeń na Ukrainie - aby móc wyciągnąć wnioski z pisma Kanta "Projekt wiecznego pokoju".

 

Nasze warsztaty rozpoczynamy wieczorem 16 września (piątek) w Berlinie. 20 września pojedziemy do Olsztyna, gdzie spędzimy trzy dni. Stamtąd  zwiedzimy również okolice, w których Kant mieszkał w latach 1750-1754, kiedy to przebywał jako nauczyciel u właściciela dworu Bernharda Friedricha v. Hülsen w Groß Arnsdorf (dziś Jarnołtowo) ). Ostatni dzień naszej podróży spędzimy w Gdańsku, gdzie rano 25.09.2022 (niedziela) zakończymy nasze warsztaty.

 

Cały program finansowany jest przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz odbędzie  się w języku niemieckim, dlatego wymagana jest znajomość języka niemieckiego (co najmniej B2). Zapraszamy uczestników ze wszystkich kierunków studiów i zawodów do 39 roku życia. Warunkiem koniecznym jest uczestnictwo i współpraca we WSZYSTKICH punktach programu.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Marianne Motherby (marianne.motherby@freunde-kants.com).

 

Pokrywamy całkowity koszt programu. Zainteresowani kandydaci powinni przesłać jednostronicowy list motywacyjny i krótki życiorys w języku niemieckim do 15 lipca 2022 r na adres: marianne.motherby@freunde-kants.com

bottom of page