top of page

Tekstas lietuvių kalba

bigstock-Monument-To-Emmanuel-Kant-Kal-55808915_bearbeitet.jpg
Milkaus žodynas, Kanto prakalba Milkaus žodyne  (1800)

Kanto prakalba Milkaus žodyne – filosofijos klasiko Imanuelio Kanto (Immanuel Kant, 1724-1804) trumpa, bet didžiulės reikšmės pratarmė Kristijono Milkaus „Lietuvių - vokiečių ir vokiečių - lietuvių kalbų žodynui“ (Littauisch - deutsches und Deutsch - littauisches Wörter - Buch), kurią Kantas pavadino „Draugo prierašas“ ir kurioje pabrėžė lietuvių būdo taurumą ...

Image-1 (005).jpg
Kreipimasis į visus lietuvius ir lietuvaites

Mieli tautiečiai,

nepraleiskite šios puikios galimybės! Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie Rytų Prūsiją ir Kanto filosofiją? O gal norėtumėte iš esmės pakeisti savo pasaulėžiūrą? Tuomet patekote į tinkamą vietą! Susipažinti su Kanto filosofija niekada nėra per anksti ar per vėlu! Būdamas 2022 m. Kanto ateities dirbtuvių dalyviu galiu tai nuoširdžiai patvirtinti.

bottom of page