Gravskrift på Hertuginde Dorotheas Ephitaf i Königsberger Dom

 

 

 

Her hviler Albrechts, den første Hertugs, berømte Gemalinde

som blev avlet af sin Fader, Konge over Danerne:

Også den moderlige Slægt er udsprunget af en fornem Oprindelse.

(Hendes) Moder var Barnebarn af den tyske Achill.

Og derfor blev hun opkaldt (og) har båret dette Navn på værdig vis:

Dorothea: thi hun var selv en Guds Gave.

Hun ville ikke kun betragtes som en Fyrstinde, men som en mild

Moder & hun havde medlidenhed med de Fattige og deres Kår.

Jomfruerne, hvis Forældre var berøvet Livet,

Førte hun som Brudefrue selv Ægtemagen til Brudesengen.

Og hun så sig ikke for god til at betræde de Fattiges Hytter

Og at lægge helbredende Hænder på de Syge

Hun bistod også svangre Kvinder, og den fra sin Kærlighedsfrugt erløste

Tilberedte hun Maden som var hun en pligtopfyldende Plejerske.

Ærbødighed (havde hun) også overfor de overleverede hellige skrifter,

Men holdt dem dog ikke højere end den sande religion.

I Folkeforsamlinger brugte hun at lytte til de Lærde

(og) Næsten hver Dag at videregive Guds Ord:

Ikke gennem Menneskets Fortjeneste, men gennem Christi Død som Løskøbt

Anså hun sig som berettiget alene gennem den fromme Tro.

Tilføj endvidere, at hun bestandig elskede sin Herre.

Hør! at hun til gengæld altid var elsket af sin Herre:

Thi hun var yndefuld af Gestalt, & fremstod elskelig på højst

Prisværdig Maner: hun undgik Stridigheder, var afholdende og godmodig

Hun bragte for Dagens Lys tvende mandlige Arvinger

Til kvindeligt Afkom blev hun Moder fire gange

Tillige tog hun omsorgsfuldt på sig at pleje Muserne

Med den ædle Hertug indrettede hun Skolens Arbejde

Og hun havde allerede levet tvende År og otte Måneder

Og fyrretyve År og ti Dage, *)

Da hun, den sørgelige Længsel ikke blot for de tilbageblivende,

Ak ! blev bortrevet ved en for tidlig Død.

Tabet af hende har forårsaget ufattelig Smerte

Hos alle Indvånere, så mange som Preussen har.

Sjælens Kraft er vendt tilbage til de højere Magter: Knoglerne

Er, Hør ! nedlagte i Graven, i Håb om Velsignelse.

 

*) Dvs hun døde i en alder af 42 år, otte måneder og ti dage.

 

 

 

© 2019 Oversat til dansk fra latin og tysk af Tine Kehler Hvid og Mikael Kehler

          

 

Hic iacet Alberti primi duci incluta conjunx

            Hier ruht Albrechts, des ersten Herzogs, berühmte Gemahlin,

            Her hviler Albrechts, den første Hertugs, berømte Gemalinde

Qae patre danorum rege creata fuit:

            Die vom Vater, dem König der Dänen, gezeugt wurde:

            som blev avlet af sin Fader, Konge over Danerne:

Maternumque genus praelustri duxit ab ortu.

            Auch das mütterliche Geschlecht ist von einem vornehmen Ursprung hergekommen.

            Også den moderlige Slægt er udsprunget af en fornem Oprindelse.

Mater teutonoci neptis Achillis erat.

            (Ihre) Mutter war die Enkelin des deutschen Achill.

            (Hendes) Moder var Barnebarn af den tyske Achill.

Et quo dicta fuit dignam se nomine gessit

            Und deshalb wurde sie genannt  (und) hat sich des Namens würdig  verhalten

            Og derfor blev hun opkaldt (og) har båret dette Navn på værdig vis:

Dorothea: donum nam fuit ipsa dei.

            Dorothea: denn sie selbst war ein Geschenk Gottes.

            Dorothea: thi hun var selv en Guds Gave.

Non tantum voluit princeps. Sed mitis haberi

            Sie wollte nicht so sehr als eine Fürstin betrachtet werden, sondern als eine milde

            Hun ville ikke kun betragtes som en Fyrstinde, men som en mild

mater: et est inopum commiserata, vicem

            Mutter: & sie hat die Lage der Armen bemitleidet. 

            Moder & hun havde medlidenhed med de Fattige og deres Kår.

Virginibus quarum fuit orba parentibus aetas

            Den Jungfrauen, deren Leben der Eltern beraubt war,

            Jomfruerne, hvis Forældre var berøvet Livet,

Pronuba consortes tradidit ipsa tori

            Führte sie als Brautfrau selbst die Genossen des Betts zu.

            Førte hun som Brudefrue selv Ægtemagen til Brudesengen.

Nec dedignata est humiles intrare penates

            Und sie hat nicht verschmäht, in niedrige Hütten einzutreten

            Og hun så sig ikke for god til at betræde de Fattiges Hytter

Et medicas aegris applicivisse manus

            Und den Kranken heilende Hände anzulegen.

            Og at lægge helbredende Hænder på de Syge

Adfuit et gravidis nuribus partuque levatis

            Sie stand auch den schwangeren Frauen bei, und den von der Leibesfrucht erleichterten

            Hun bistod også svangre Kvinder, og den fra sin Kærlighedsfrugt erløste

Miscivit ut nutrix officiosa dapes

            Mischte sie wie eine dienstbeflissene Amme die Speisen.

            Tilberedte hun Maden som var hun en pligtopfyldende Plejerske.

Sacra colens etiam divinis tradita scriptis

            Verehrend auch die in den göttlichen Schriften überlieferten Heiligtümer,

            Ærbødighed (havde hun) også overfor de overleverede hellige skrifter,

Nil habuit vera religione prius

            Hielt sie nichts für höher als die wahre Religion.

            Men holdt dem dog ikke højere end den sande religion.

In populi coetu doctos audire solebat

            In der Versammlung des Volks pflegte sie die Gelehrten anzuhören,

            I Folkeforsamlinger brugte hun at lytte til de Lærde

Omni pene die verba referre dei.

            Fast an jedem Tag die Worte Gottes wiederzugeben:

            (og) Næsten hver Dag at videregive Guds Ord:

Nec meritis hominum sed Christi more redemptam

            Nicht durch die Verdienste der Menschen, sondern durch den Tod Christi für     losgekauft

            Ikke gennem Menneskets Fortjeneste, men gennem Christi Død som Løskøbt

Seque pia iustam credidit esse fide.

            Hielt sie sich, und für gerecht nur durch den frommen Glauben.

            Anså hun sig som berettiget alene gennem den fromme Tro.

Adde quod ipsa suum dominum constanter amavit

            Füge noch dazu, dass sie ihren Herrn beständig geliebt hat.

            Tilføj endvidere, at hun bestandig elskede sin Herre.

Inq vicem a domino semper amata fuit

            Sprich, dass sie im Gegenzug von dem Herrn immer geliebt worden ist:

   Hør! at hun til gengæld altid var elsket af sin Herre:

Corpore namquam decens et amabilis extitit omni

            Denn sie war anmutig von Gestalt, & zeigte sich liebenswürdig auf höchst

            Thi hun var yndefuld af Gestalt, & fremstod elskelig på højst

Laude: fugax litis sobria comis erat

            Lobenswerte Weise: sie vermied den Streit, war enthaltsam und gütig.

            Prisværdig Maner: hun undgik Stridigheder, var afholdende og godmodig

Edidit in lucem duo masculo pignora lecti

            Sie gebar ins Licht zwei männliche Pfänder des Bettes,

            Hun bragte for Dagens Lys tvende mandlige Arvinger

Edeminea quater est factaq proletariatet parens

            Von weiblichen Kindern ist sie viermal Mutter geworden.

            Til kvindeligt Afkom blev hun Moder fire gange

Denique suscipiens musarum provida curam

            Außerdem nahm sie fürsorglich auch die Pflege der Musen auf sich,

            Tillige tog hun omsorgsfuldt på sig at pleje Muserne

Nobile gymnasie cum duce struxit opus

            Mit dem edlen Herzog errichtete sie das Werk der Schule.

            Med den ædle Hertug indrettede hun Skolens Arbejde

Iamque duos annos mensesque peregerat octo

            Und sie hatte schon zwei Jahre und acht Monate gelebt,

            Og hun havde allerede levet tvende År og otte Måneder

Post octo vitae lustra decemque dies

            Nach acht Jahrfünften des Lebens, und zehn Tagen

            Og fyrretyve År og ti Dage, *)

Cum desiderium non uni triste relinquens

            Als sie, die traurige Sehnsucht nicht nur eines zurücklassend,

            Da hun, den sørgelige Længsel ikke blot for de tilbageblivende,

Heu prematura morte soluta fuit

            Wehe! durch einen frühzeitigen Tod abgetrennt wurde.

            Ak ! blev bortrevet ved en for tidlig Død.

Illius immensun peperit iactura dolorem

            Ihr Verlust hat ungeheuren Schmerz erzeugt

            Tabet af hende har forårsaget ufattelig Smerte

Omnibus indigentis Prussia quotquot habet

            Bei allen Einwohnern, soviel wie Preußen nur enthält.

            Hos alle Indvånere, så mange som Preussen har.

Ad superos animi rediit vigorosa sepulchro

            Zu den Höheren ist die Kraft der Seele zurückgekehrt: die Gebeine

            Sjælens Kraft er vendt tilbage til de højere Magter: Knoglerne

Inque beatorum spe tumulata cubant

            Liegen, sprich, in der Hoffnung der Seligen bestattet im Grab.

            Er, Hør ! nedlagte i Graven, i Håb om Velsignelse. 

 

 

© 2019 Oversat til dansk fra latin og tysk af Tine Kehler Hvid og Mikael Kehler

© 2021 FREUNDE KANTS UND KÖNIGSBERGS e.V.

  • Facebook Social Icon